اسمال ریگ SmallRig ARRI-Style Rosette Bolt-On Mount 1939

SmallRig ARRI-Style Rosette Bolt-On Mount with M6 Thread

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مقایسه
  • Mount Rosette Accessory on Cage :
  • Two 1/4"-20 and Four M2 Mounting Threads :
  • ARRI-Style Rosette with M6 Female Thread :
    • Allows 360° Accessory Rotation :
    بیشتر کمتر

معرفی اجمالی محصول

اسمال ریگ SmallRig ARRI-Style Rosette Bolt-On Mount 1939

مشاهده محصولات SmallRig

 

اسمال ریگ SmallRig ARRI-Style Rosette Bolt-On Mount 1939

 

 

 

دیدگاهها

برچسب: <(0)
<(0)8>=MG_1v-Tabata-product-type="simple" data-or00" heightx)svi) <500" height="500x" />n-mount-/کاs0" height="5e" heدی ها"> افزودن بeight hei-cinemakala.com/wp-conten500" srcs> ppan>>>;F}arwp-cet00" height="500" src="https:"><(0)8>=MG_1v-Tabata-product- 150-Tai-cن3irn6="500" sridiv>
<(0)8>=MG5e" >Tabs-p>