نحوه ثبت سفارش

  1. روی گزینه ورود/ثبت نام کلیک کنید.
  2. محصول مورد نظر خود را جستجو کنید.
  3. پس از یافتن محصول روی گزینه افزودین به سبد خرید کلیک کنید.
  4. شما میتوانید تعداد کالا را افزایش دهید یا کالا را از یبد خرید حذف کنید.
  5. آدرس تحویل سفارش خود را وارد نمایید.