شیوه‌های پرداخت

با خرید آنلاین از وب سایت سینما کالا می‌توانید مبلغ نهایی فاکتور خود را از طریق درگاه‌های معتبر بانکی پرداخت کنید.

در صورت خرید تلفنی، شماره کارت، حساب و شماره شبا توسط همکاران واحد فروش در اختیار شما قرار می‌گیرد تا نسبت به تسویه حساب فاکتور خود اقدام نمایید.

در صورت خرید حضوری نیز می‌توانید با استفاده از دستگاه کارتخوان نسبت به تسویه حساب فاکتور خرید خود اقدام کنید.