رکوردر صدا سوند دیوایسس Sound Devices 888

0 مردم در حال مشاهده این محصول در حال حاضر!

توضیحات

رکوردر صدا سوند دیوایسس Sound Devices 888

مشاهده محصولات Sound Devices

رکوردر صدا سوند دیوایسس Sound Devices 888

Sound Devices 888 16-Channel / 20-Track Multitrack Field Recorder

مشخصات

نظرات مشتریان